معرفی بهترین و جدیدترین ارقام سیب

در این مقاله اطلاعات کلی در مورد برخی ارقام مختلف سیب گردآوری شده است که می‌تواند در انتخاب رقم مناسب به شما کمک کند. مقدمه سیب یکی از درختان پرطرف‌دار در سراسر جهان است و ارقام جدید زیادی از سیب دائماً معرفی می‌شوند که دارای خصوصیات متفاوتی هستند و قبل از شروع به کاشت گسترده […]

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس