مناقصه نیروی های  حجمی نگهبانی و مزایده عمومی فروش حدود ۷۰ تن مرغ تخم گذار زنده  

شـرکت  کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد نیرو های حجمی نگهبانی واحد های خود را از طریق مناقصه عمومی و حدودا ۷۰ تن (۴۱۰۰۰ پرنده) مرغ تخم گذار زنده را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان  واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه و مزایده مذکور را دارند جهــت […]

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات آهن الات و ماشین الات ،ادوات کشاورزی و وسائط نقلیه  مربوط به شرکت سبز دشت فارس (نوبت دوم)

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا ۴۰ تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین ، تعدادی ادوات کشاورزی ،موتور دیزل ابکش، یک دستگاه تراکتور جاندیر ۳۱۴۰ سال ساخت۱۳۶۳،یک دستگاه تراکتور فرگوسن ۴ سیلندر ۲۸۵ مدل ۱۳۶۷، خودرو وانت مزدا دوکابین ۱۶۰۰ سال ساخت  1377 ،خودرو سواری پراید سال ساخت ۱۳۷۹، خودرو سواری پیکان […]

مزایده عمومی فروش ضایعات آهن آلات ، ماشین آلات،ادوات کشاورزی و وسائط نقلیه

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا ۴۰ تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین و تعدادی ادوات کشاورزی و یک دستگاه تراکتور جاندیر ۳۱۴۰ سال ساخت۱۳۶۳و خودرو وانت مزدا دوکابین ۱۶۰۰ سال ساخت  1377 ،خودرو سواری پراید سال ساخت ۱۳۷۹، خودرو سواری پیکان سال ساخت  1383 ، مزدا دو کابین ۲۰۰۰ سال ساخت۱۳۸۵ […]

مناقصه عمومی واگذاری سطح ۱۵۰ هکتار از اراضی

شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مزارعه کاری کشت دیم ۱۵۰ هکتار ازاراضی واحد شهر خواست را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد […]

مزایده فروش محصول سیب باغ آران آباده

شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد محصول سیب باغ آران آباده خود را درسطح حدود ۲۰هکتار به صورت سر درختی از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید. متقاضیان محترم می توانند […]

مزایده فروش محصول زیتون باغ رودبال استهبان (نوبت دوم

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود ۲۲هکتار از طریق مزایده  عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در […]

مزایده فروش محصول زیتون باغ رودبال استهبان

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود ۲۲هکتار از طریق مزایده  عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در […]

مناقصه مساقات باغ سیب واحد اران آباده

آگهی مناقصه عملیات مساقات باغ سیب واحد اران آباده(نوبت دوم) شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  عملیات مساقات باغ سیب واحد اران خود درسطح حدود ۶۰هکتارازطریق مناقصه عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان […]

مزایده فروش گلاب(نوبت دوم )

آگهی مزایده فروش گلاب واحد قصرالدشت (نوبت دوم ) شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول گلاب خود را به میزان حدود ۱۰،۰۰۰ لیتر  با نسبت ۱به ۲ ازطــریق مزایده  عمـومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت […]

مناقصه مساقات باغ سیب واحد اران آباده

شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مساقات باغ سیب واحد اران خود را درسطح حدود ۶۰هکتارازطریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در مناقصه […]