مزایده عمومی فروش محصول تخم مرغ فارم پل فسا مربوط به شرکت سبز دشت فارس (نوبت اول)

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد تولید روزانه محصول تخم مرغ فارم خود ، در طی یک دوره 18 ماهه به میزان تقریبی 1500 تن را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان  واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل […]

مناقصه عمومی نوبت دوم نیرو های حجمی نگهبانی و مزایده عمومی نوبت اول فروش حدود 30 تن گلبرگ و غنچه گل محمدی

شـرکت  کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد نیرو های حجمی نگهبانی واحد های خود را از طریق مناقصه عمومی نوبت دوم و حدودا حدود 30 تن گلبرگ  و غنچه گل محمدی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان  واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه و مزایده مذکور را […]

مناقصه نیروی های  حجمی نگهبانی و مزایده عمومی فروش حدود 70 تن مرغ تخم گذار زنده  

شـرکت  کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد نیرو های حجمی نگهبانی واحد های خود را از طریق مناقصه عمومی و حدودا 70 تن (41000 پرنده) مرغ تخم گذار زنده را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان  واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه و مزایده مذکور را دارند جهــت […]

آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات آهن الات و ماشین الات ،ادوات کشاورزی و وسائط نقلیه  مربوط به شرکت سبز دشت فارس (نوبت دوم)

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین ، تعدادی ادوات کشاورزی ،موتور دیزل ابکش، یک دستگاه تراکتور جاندیر 3140 سال ساخت1363،یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر 285 مدل 1367، خودرو وانت مزدا دوکابین 1600 سال ساخت  1377 ،خودرو سواری پراید سال ساخت 1379، خودرو سواری پیکان […]

مزایده عمومی فروش ضایعات آهن آلات ، ماشین آلات،ادوات کشاورزی و وسائط نقلیه

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد مقدار حدودا 40 تن آهن الات ضایعاتی سبک و سنگین و تعدادی ادوات کشاورزی و یک دستگاه تراکتور جاندیر 3140 سال ساخت1363و خودرو وانت مزدا دوکابین 1600 سال ساخت  1377 ،خودرو سواری پراید سال ساخت 1379، خودرو سواری پیکان سال ساخت  1383 ، مزدا دو کابین 2000 سال ساخت1385 […]

مناقصه عمومی واگذاری سطح 150 هکتار از اراضی

شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مزارعه کاری کشت دیم 150 هکتار ازاراضی واحد شهر خواست را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد […]

مزایده فروش محصول سیب باغ آران آباده

شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد محصول سیب باغ آران آباده خود را درسطح حدود 20هکتار به صورت سر درختی از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید. متقاضیان محترم می توانند […]

مزایده فروش محصول زیتون باغ رودبال استهبان (نوبت دوم

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود 22هکتار از طریق مزایده  عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در […]

مزایده فروش محصول زیتون باغ رودبال استهبان

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  محصول زیتون باغ رودبال استهبان خود را  درسطح حدود 22هکتار از طریق مزایده  عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مزایده مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مزایده دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در […]

مناقصه مساقات باغ سیب واحد اران آباده

آگهی مناقصه عملیات مساقات باغ سیب واحد اران آباده(نوبت دوم) شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  عملیات مساقات باغ سیب واحد اران خود درسطح حدود 60هکتارازطریق مناقصه عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان […]

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس