استخدام کارشناس مالی ، حسابداری و کشاورزی

توضیحات تکمیلی ( شرایط عمومی داوطلبان) :  –  تابعیت جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام.   –  متقاضیان می بایست مراحل تایید صلاحیت از طریق حراست و هسته مرکزی گزینش را طی نمایند.  –  داشتن کارت پایان خدمت.  –  داشتن سلامت جسمانی و روانی و ویژگی […]

آگهی جذب نیرو کارشناس مالی و حسابداری

آگهی جذب نیرو  شرکت کشاورزی سبزدشت فارس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود از طریق فرآیند آزمون ، مصاحبه و گزینش نسبت به جذب نیرو به صورت قرارداد موقت به شرح ذیل اقدام نماید: جنسیت تعداد سابقه کار شرایط احراز تخصصی مدرک تحصیلی عنوان پست […]

آگهی جذب نیرو

آگهی جذب نیرو  شرکت کشاورزی سبزدشت فارس (سهامی خاص) در نظر دارد به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود از طریق فرآیند آزمون ، مصاحبه و گزینش نسبت به جذب نیرو به صورت قرارداد موقت به شرح زیر اقدام نماید: جنسیت تعداد سابقه کار شرایط احراز تخصصی مدرک تحصیلی عنوان پست ردیف     آقا […]

استخدام کارشناس مالی و حسابداری

 شرکت کشاورزی سبزدشت فارس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظر دارد به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود از طریق فرآیند آزمون ، مصاحبه و گزینش نسبت به جذب نیرو به صورت قرارداد موقت به شرح زیر اقدام نماید: جنسیت تعداد سابقه کار شرایط احراز تخصصی مدرک تحصیلی عنوان پست ردیف   آقا/خانم […]

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس