شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مساقات باغ سیب واحد اران خود را درسطح حدود 60هکتارازطریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی www.sabzdashtfars.ir مراجعه و یا به آدرس : استان فارس – شهرستان پاسارگاد (سعادت شهر ) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین – شـرکت کشاورزی سبزدشت فارس مراجعه نمـایند. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در شهرستان پاسارگاد(سعادت شهر) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین- شرکت کشاورزی سبزدشت فارس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/04/21 و زمان برگزاری مناقصه ساعت 11 روز شنبه مورخ 1402/04/24 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09177517659واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید. ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در در سایت شرکت درج می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس