آگهی مناقصه عملیات مساقات باغ سیب واحد اران آباده(نوبت دوم)

شـرکت  کشـاورزی  سبــزدشت فارس درنظر دارد  عملیات مساقات باغ سیب واحد اران خود درسطح حدود ۶۰هکتارازطریق مناقصه عمومی  به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی www.sabzdashtfars.ir مراجعه و یا به آدرس : استان فارس – شهرستان پاسارگاد (سعادت شهر ) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین – شـرکت  کشاورزی سبزدشت فارس مراجعه نمـایند.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در  شهرستان پاسارگاد(سعادت شهر) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین-  شرکت کشاورزی سبزدشت فارس ساعت     ۱۶   روز   سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳  و زمان برگزاری مناقصه ساعت ۱۱ روز  چهار شنبه  مورخ  ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۷۹۳۶۵۴۸۲واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.

برگ شرایط شرکت در مناقصه را در ذیل دانلود کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *