شـرکت کشـاورزی سبــزدشت فارس درنظر دارد عملیات مزارعه کاری کشت دیم 150 هکتار ازاراضی واحد شهر خواست را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذارنماید، لذا ازکلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام مـوضوع مناقصه مذکور را دارند جهــت شرکـــــت در مناقصه دعوت بعمل می آید.متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شـرکت در مناقصه به وبسایت شرکت به نشانی www.sabzdashtfars.ir مراجعه و یا به آدرس : استان فارس – شهرستان پاسارگاد (سعادت شهر ) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین – شـرکت کشاورزی سبزدشت فارس مراجعه نمـایند. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در شهرستان پاسارگاد(سعادت شهر) – خیابان قصرالدشت – مزرعه قصرالدشت کمین- شرکت کشاورزی سبزدشت فارس ساعت 16 روز دوشنبه شنبه مورخ 1402/08/01 و زمان برگزاری مناقصه ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/08/02 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09176187768واحد بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید. ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در سایت شرکت موجود می باشد.

برگ شرایط در ذیل قابل مشاهده و دانلود می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس