شرکت کشاورزی سبزدشت فارس در تاریخ 1370/09/18 تحت شماره 4808 و شناسه ملی 10530173323 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان فارس شهرستان شیراز به ثبت رسیده و در تاریخ 11/10/1395 به دلیل انتقال محل شرکت  به شهرستان پاسارگاد ، شماره ثبت شرکت به  296 تغییر یافته است. درحال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه دامپروی و کشاورزی امداد و واحد تجاری نهایی گروه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ می باشد.  مرکز اصلی شرکت در مزرعه قصرالدشت شیراز و زمینهای کشاورزی و مزارع دیگر هم در حومه شیرازمی باشند.طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1395 سال مالی شرکت از 29 اسفندهرسال به 30 آذر ماه تغییر یافته  است

اهداف اصلی تاسیس این شرکت فعالیت در عرصه تولید محصولات کشاورزی بوده که عواید حاصله پس از تمرکز در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به مصرف نیازمندان در مجموعه حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) میرسد.

موضوع شرکت:

عبارت است از انجام کلیه فعالیت های  کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت –باغبانی-دامداری-دامپروری-پرورش طیور و آبزیان-فروش محصولات کشاورزی-ایجاد صنایع وابسته و صنایع غذایی،خرید و فروش و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی شامل بذر،کود،نهال،تلسیه و اسپرم و غیره،خرید و فروش نهاده ها ، صادرات و واردات کالاها مرتبط با کشاورزی ،اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت و همکاری با تشکل های تعاونی  و صنعتی بخش کشاورزی ، اجاره زمین و ماشین آلات و اعیانی های در اختیار شرکت”

شماره ملی شرکت10530173323

کد اقتصادی شرکت 9394-6793-4111

شماره ثبت296

مرکز اصلی شرکت:شهرستان پاسارگاد-قصر الدشت کمین

اعضاء هیات مدیره:

حسن ممتحن – رئیس هیات مدیره

علی الهیاری- مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

لطف الله شیبانی -عضو غیر موظف هیات مدیره

کاظم نحاس-عضو غیر موظف هیات مدیره

سید محمد مهدی مومنی – عضو غیر موظف هیئت مدیره

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس