شرکت کشاورزی سبزدشت فارس در تاریخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۸ تحت شماره ۴۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۳۳۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان فارس شهرستان شیراز به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ به دلیل انتقال محل شرکت  به شهرستان پاسارگاد ، شماره ثبت شرکت به  296 تغییر یافته است. درحال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه دامپروی و کشاورزی امداد و واحد تجاری نهایی گروه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ می باشد.  مرکز اصلی شرکت در مزرعه قصرالدشت شیراز و زمینهای کشاورزی و مزارع دیگر هم در حومه شیرازمی باشند.طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ سال مالی شرکت از ۲۹ اسفندهرسال به ۳۰ آذر ماه تغییر یافته  است

اهداف اصلی تاسیس این شرکت فعالیت در عرصه تولید محصولات کشاورزی بوده که عواید حاصله پس از تمرکز در مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) به مصرف نیازمندان در مجموعه حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) میرسد.

موضوع شرکت:

عبارت است از انجام کلیه فعالیت های  کشاورزی بطور اعم مشتمل بر زراعت –باغبانی-دامداری-دامپروری-پرورش طیور و آبزیان-فروش محصولات کشاورزی-ایجاد صنایع وابسته و صنایع غذایی،خرید و فروش و واردات ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز کشاورزی شامل بذر،کود،نهال،تلسیه و اسپرم و غیره،خرید و فروش نهاده ها ، صادرات و واردات کالاها مرتبط با کشاورزی ،اخذ نمایندگی خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد دفاتر برای فعالیت شرکت و همکاری با تشکل های تعاونی  و صنعتی بخش کشاورزی ، اجاره زمین و ماشین آلات و اعیانی های در اختیار شرکت”

شماره ملی شرکت۱۰۵۳۰۱۷۳۳۲۳

کد اقتصادی شرکت ۹۳۹۴-۶۷۹۳-۴۱۱۱

شماره ثبت۲۹۶

مرکز اصلی شرکت:شهرستان پاسارگاد-قصر الدشت کمین

اعضاء هیات مدیره:

حسن ممتحن – رئیس هیات مدیره

علی الهیاری- مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

لطف الله شیبانی -عضو غیر موظف هیات مدیره

کاظم نحاس-عضو غیر موظف هیات مدیره

سید محمد مهدی مومنی – عضو غیر موظف هیئت مدیره