کودهای پودری یا بلوری از دانه های جامد بلوری تشکیل شده اند و کودهای مایع از پودرهایی که در آب حل میشوند یا مایعاتی که با آب حل میشوند تشکیل میشوند. گیاهان معمولاً کودهای حل شونده در آب را راحت تر جذب میکنند اما کودهای پودری به مدت زمان بیشتری برای حل شدن یا تجزیه شدن نیاز دارند و پس از فرایند حل شدن، گیاهان میتوانند از مواد معدنی آنها استفاده کنند.

 کودهای پودری یا بلوری 

کودهای پودری باید با خاک مخلوط شوند یا اطراف گیاهان پاشیده شوند. بسته به نوعشان از 1 تا 9 ماه در خاک باقی میمانند. به دلیل اینکه این نوع کود باید تجزیه شود تا مواد معدنی را وارد خاک کند، معمولاً اولین اثر آنها را پس از چند روز آب دهی مشاهده خواهید کرد. بهتراست این نوع کود را از قبل با خاک مخلوط کنید و سپس گیاه را بکارید. رایج ترین ترکیبات این نوع کود 8-8-8 و 10-10-10 هستند.

 کودهای پودری طبیعی 

اینگونه کودها همان باقیمانده جانوران و گیاهان هستند. تعدادی کود طبیعی وجود دارد که ارگانیک نیستند مانند شن سبز یا سنگ رسوبی که حاوی پتاسیم ، آهن ، کلسیم و سایر مواد معدنی است. اینگونه شن برای باغبانی ارگانیک مناسب است زیرا ترکیبات مصنوعی ندارند و از ته نشین های غنی از مواد معدنی تشکیل میشوند. میکروبهای موجود داخل خاک کودهای ارگانیک را تجزیه میکنند و به مقادیری قابل جذب توسط گیاهان تبدیل میکنند. میکروبها در دمای پایین تر از 50 درجه فعال نمیشوند و هر 18 درجه که به دمای خاک افزوده شود فعالیت میکروبها دوبرابر میشود. پس باید دقت کنید که کود ارگانیک بیش از حد به خاک اضافه نکنید زیرا پس از تجزیه، مواد معدنی زیادی وارد خاک میشود که ممکن است از نیاز گیاهان بیشتر باشد و باقی آن با آب دهی از خاک خارج میشود. معمولاً باغبانها در بهار خاک را پر از کود ارگانیک میکنند و در تابستان گوجه برداشت میکنند که فقط برگ هستند و میوه ندارند.

 کودهای مایع 

کودهای مایع پودرهایی هستند که در آب حل میشوند یا مایعاتی هستند که با آب مخلوط میشوند. معمولاً با شلنگ یا لوله خرطومی روی خاک پاشیده میشوند. کودهای مایع تنها 1 تا 2 هفته باقی میمانند. فایده کودهای مایع اینست که به سرعت جذب میشوند و گیاهان زودتر از مواد معدنی آنها استفاده میکنند. برای نتیجه سریعتر از کودهای مایع به عنوان محلول اول در فصل رشد استفاده کنید. برای گیاهان گلدانی میتوانید از کودهای مایع بعنوان مکمل برای کودهای پودری یا بلوری استفاده کنید زیرا با آب دادن زیاد مواد معدنی از خاک خارج میشوند. عصاره ماهی رایج ترین نوع کود مایع ارگانیک است اما دقت کنید ممکن است باعث توجه راکونها و گربه ها شود که در آن صورت باید کمی خاک را زیر و رو کنید تا بوی ماهی از بین برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس

شرکت کشاورزی سبزدشت فارس